Reuzen van RonseANGELEKI DE NAAISTER

Angeleki de naaister is de dochter van de textielreuzen Staf De Wever en Manse De Spinster, ze deed haar eerste danspasjes op de Zotte Maandag van 1956.
Later op donderdag 27 december 1956 wordt het Koninklijke Hof der Bonmos ontvangen te Brussel. Ook de reuzen deden de verplaatsing mee en zo werd Angeleki gedoopt te Brussel. Ter gelegenheid hiervan schonken de Ronsenaars een wevers kostuum aan Manneken Pis.

EPHREM DE BEIAARDIER

Ephrem de beiaardier is de vader van onze textiel reuzen. In 1991 besloot het “Hulde Comité Prof. Ephrem Delmotte” een reus te maken als blijvend aandenken aan de viering die in 1990 plaats vond van de 85 jarige Ephrem Delmotte.
In 1992 werd de reus “Ephrem De beiaardier” geboren en gedoopt. In 1993 zijn de vier Reuzen Staf, Manse, Angeleki en Ephrem bij elkaar voor de Bommelstoet en worden ze gedragen door de leden van de powerclub C.O.C., de huidige Reuzendragers van Ronse.

MANSE DE SPINSTER

Manse werd gemodelleerd naar een echt persoon die werd geboren te Ronse op 10 januari 1928 en woonde en verbleef in Ronse. Zij was dochter van Leo, die schrijnwerker was.
De reuzin Manse De Spinster werd gedoopt en ingeschreven op zondag 6 januari 1952 en samen met Staf De Wever deed zij haar eerste stappen in de zottemaandag stoet van 7 januari 1952.
Op woensdag 7 december 1955 traden de reuzen Staf De Wever en Manse De Spinster in het huwelijk.
Ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van de Reuzen, werd Manse de Spinster op 6 oktober 2012 herboren en opnieuw gedoopt.

STAF DE WEVER

Staf werd gemodelleerd naar een echt persoon die werd geboren te Ronse op 10 januari 1928, hij woonde en verbleef te Ronse.
Hij was de ongehuwde zoon van Debossche Julie en August die hoefsmid was.
De reus Staf De Wever werd gedoopt en ingeschreven op zondag 6 januari 1952 en samen met Manse De Spinster deed hij zijn eerste stappen in de zottemaandagstoet van 7 januari 1952.
Op woensdag 7 december 1955 traden de reuzen Staf De Wever en Manse De Spinster in het huwelijk.
Ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van de Reuzen werd Staf de Wever op 6 oktober 2012 herboren en opnieuw gedoopt.

Startpagina Exit Terug