Reuzen van RupelmondeCELEST

Celestinus De Souter was de man van Philomena Van Hoyweghen. Toen de 100ste verjaardag van zijn vrouw werd gevierd hebben ze ook van hem een reus gemaakt. Hij beeldt een typische vissersfiguur uit. Hoogte 3.50 m. - 30 kg.

GERARDUS MERCATOR RUPELMONDANUS

Beter gekend als Mercator. Zijn echte naam was Gerard De Cremer maar tekende zijn werken voor Karel V met Gerardus Mercator Rupelmondanus. Hij is geboren in Rupelmonde op 05/03/1512. Hoogte 3.80 m. - Gewicht 85 kg.

GROBELIA

Reuzenkind. Hoogte 2.00 m. - Gewicht 15 kg.

KAMIEL DE CHAMPETTER

Gedoopt 05/08/2017.
Naar het evenbeeld van Karel Troubleyn de eerste wijkagent van de wijk "Het Schelleke" in Rupelmonde.
Hij was dat gedurende 25 jaar van 1961 tot 1986. Een eerste versie was gebouwd in de jaren tachtig.
De reus was geen lang leven beschoren en verdween maar ter gelegenheid van de 70e Schellekesfeesten in 2017 werd een nieuwe reus gebouwd als dank en eerbetoon aan alle wijkchampetters.

LOZE VISSERTJE 't

Deze reus verpersoonlijkt de gelijknamige herberg in de wijk "Het Schelleke".

MERCATORKE

Deze naam koos men omdat de zoon van Philomena en Celest matroos was op het schoolschip Mercator. Hoogte 2.00 m. - Gewicht 15 kg.

PHILOMENA

Philomena werd gemaakt naar aanleiding van de 100ste verjaardag van dorpsbewoonster Philomena Van Hoyweghen, die in de Rupelmondse wijk 'Het Schelleke' woonde. Ook haar man Celestinus De Souter, een typische schippersfiguur werd in dat jaar in het leven geroepen. Hoogte 3.50 m. Gewicht 30 kg.

Startpagina Exit Terug