Reuzen van TieltAdolf Loosveldt

Loosveldt werd amper 35 jaar, maar leidde een boeiend leven. In 1867 trok hij als vrijwilliger naar Rome om er als zoeaaf in dienst te treden van paus Pius IX. De zoeaven spraken destijds met onder meer hun opvallende kostuums fel tot de verbeelding. Felix D'Hoop was een Tieltse wapenmakker van Loosveldt in Rome.

Felix D'Hoop

Felix d'Hoop was als zouaaf een strijdmakker van Adolf Loosveldt in dienst van paus Pius IX.

Startpagina Exit Terug